مسابقه ویژه زعفرانی

مسابقه قسمت ۱ رادیو زعفران

سوال:

در چه زمان‌های باید به یک زمین زعفران آبدهی انجام بشه؟

جواب:

در پنج مرحله انجام میشه  مرحله اول مهر ماه و آبان ماه مرحله دوم چهل روز بعد از مرحله اول مرحله سوم اوایل اسفند ماه مرحله چهارم اواخر اسفند ماه مرحله پنجم اواخر فروردین

برندگان

علیرضا اخیانی

جواد بزازیان

زهرا خداپرست

جواد عبداللهی

ندا شاکری

ابوالفضل مهرابی

دیدگاهتان را بنویسید